Vristulvens Äventyrscenter

GLAMPING WITH ALL INCLUSIVE

Explore Vristulven Nature Reservés forest and water

Utforska Vristulvens naturreservats skog och vatten

 Enjoy a campfire dinner by Lake Vristulven with unique accommodation

Njut av en lägereldsmiddag  vid sjön Vristulven med unikt boende

Hiking package with accommodation

Biosphere Reserve

 Vänerskärgården with Kinnekulle

Vristulven Adventure Center is located at the northern end of Lake Vristulven  in a section of wilderness which is a biosphere reserve designated by the UN organization UNESCO. This is one of seven in Sweden.

The area has an economic – social – ecological objective

Biosphere Trail

The Biosphere trail is a 140 km long stretch between Läcköslott on Kållandsö and Mariestad, which you can hike in different stages. To walk from Myrbacken to Lugnås church and from there go to us for to book two nights in a glamping tent with all inclusive. Day 3 continues you will take to Karleby. Take the bus to Mariestad and then the Kinnekulle train back to Askekärr. Ask us for a suitable hiking tour.

UNESCO Globala Geopark

Platå mountains  Geopark has been named Sweden’s first UNESCO Geopark. This means that the table mountain landscape has geological sites and landscapes that are of international significance. Something that is seen unique in the world.

Nature 2000 area

In addition, the European Union has assessed the area as particularly worthy of protection, a Nature 2000 Area

Vristulven Nature Reserve

The area has been set aside by the county board as a nature reserve for just over 10 years. The area has diverse flora and fauna. Parts of the reserve are bird protected during the summer months.

Glamping

Two tents

We now offer glamping, luxury camping in safari tents with hotel-standard beds. Furnished in a wilderness theme with an electric stove. Two tents each of 24 square meters.

View of the lake

The tents are situated in two different locations adjacent to our main building. Both have a view of the lake only 5 and 20 meters away. By each tent there is a fire-pit to prepare your food over an open flame.

All inclusive

Try both exciting experiences and calmer activities. We provide all inclusive, which means that most things are included,

activitiesyfoodaccommodation.

Minimum two nights

We now offer a minimum of two nirghts, so that you will have a better experience. That way two will be a full activity day. Cycling, paddling, hiking, running a pentathlon, fishing and wilderness spa. On the two evenings you have acess to a sauna one day and wood-fire hot tub the other. You get att the food partially prepared, which you then cook over an open fire. Breakfast is readymade and you pick it up from a fridge.

Who is this for?

We address the adult active nature-loving visitor. We would like to strike a blow for walking here and taking public  transport for the environmentally aware. You will find several suggestions under Activities and ”Walk to us”. Treat yourself to a close-to-nature experience or give this as birthday present or wedding gift perhaps.. We can send you a gift card in PDF format.

Environmental thought

We are connected to the West Sweden Tourist Board´s steps towards sustainability  for environmentally conscious companies. In addition, we are members and biosphere ambassadors for the Väner Archipelago Biosphere Reserve with Kinnekulle. Also affiliated with to Nature Tourism Companies.

Contact us

Contact us either via email or phone for inquiries and price information, or feel free to search under the respective tab for more information.

Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle      

Vristulvens äventyrscenter ligger vid sjön Vristulvens norra del i en bit vildmark utav FN organet UNESCO utsedd biosfärområde. Detta är en av sju i Sverige .

Området har en ekonomisk – social – ekologisk målsättning.

Biosfärleden

Biosfärleden är en 14 mil lång sträcka mellan Läcköslott på Kållandsö och Mariestad som du kan vandra i olika etapper. Vi ger dig förslag på att vandra från Muggebo till Lugnås kyrka och därifrån gå till oss för att boka två nätter i glamping tält med all inclusive. Dag 3 fortsätter du din vandring till Karleby. Ta bussen in till Mariestad och därefter Kinnekulletåget tillbaka till Äskekärr. Fråga oss om en lämplig vandringstur.

UNESCO Globala Geopark

Platåbergens Geopark har blivit utnämnd till Sveriges första UNESCO  Globala Geopark. Det innebär att platåbergslandskapet har geologiska platser och landskap som är av internationell betydelse, något som ses som världsunikt.

Natura 2000 område

Dessutom har europeiska unionen bedömt området som extra skyddsvärt, ett Natura 2000 område.

Vristulvens naturreservat

Området har av länsstyrelsen avsatts som ett naturreservat sedan drygt 10 år. Området har varierad flora och fauna. Delar av reservatet är fågelskyddat under sommarhalvåret.

Glamping

Två tält

Vi  erbjuder nu  glamping, lyxcamping i safaritält med sängar av hotellstandard. Inredda i vildmarkstema med elektrisk kamin. Två tält av  storlek 24 kvm.

Utsikt över sjön

Tälten ligger på två skilda platser i anslutning till våran huvudbyggnad. Båda har utsikt över sjön enbart 5  och 20 meter från denna.  Vid varje tält finns en eldstad för att tillreda din mat över öppen eld.

All inclusive

Pröva på både häftiga upplevelser och lugnare aktiviteter. Vi säljer all inclusive , vilket innebär att det mesta ingår,

aktivitetmatboende

Minst två nätter

Vi erbjuder nu minimum två övernattningar, för att du skall få en bättre upplevelse. Då blir dag två en full aktivitetsdag. Cykla, paddla, vandra, kör en femkamp, fiska och vildmarkspa. Båda kvällarna har du tillgång till bastu ena dagen och vedeldad badtunna den andra. All mat får du delvis förberedd, som du sedan tillagar över öppen eld. Frukosten är färdig och den hämtar du i ett kylskåp.

Vem passar detta

Den vuxna aktiva naturälskande besökaren vänder vi oss till. Vi vill gärna slå ett slag om att vandra till oss och ta allmänna kommunikationsmedel för den miljömedvetne. Du hittar flera förslag under Aktiviteter och ”Vandra till oss”. Unna dig en naturnära upplevelse eller ge bort detta i present. Både till födelsedagspresent eller bröllopsgåva. Vi skickar över i pdf format ett presentkort.

Miljö tänk

Vi är anslutna till Västsveriges turistråds hållbarhetskliv för miljö medvetna företag. Dessutom är vi medlemmar och biosfärambassadör för biosfärområde Väner skärgården med Kinnekulle. Också ansluta till Naturturismföretagen.

Kontakta oss

Kontakta oss antingen via mail eller telefon för förfrågan och prisuppgifter, eller gå gärna in under respektive flik för mer info.

Glamping

Read more

Hitta hit

How do you get here?

We are located between the two large lakes Vänern and Vättern at Lake Vristulven. It is 160 km to Gothenburg and 350 km to Stockholm.You can take the train to Skövde and after that the bus to Kröken, the bus stop between the towns of Skövde and Mariestad. We can pick you up there. You can also take the Kinnekulle train to Lugnås and from there walk to us or order a pickup by car.

If you are coming by car, drive to the other side off the lake. There you park your car and take a walk to the boat mooring. We pick you up, and after that we take a short trip by boat out to your accommodation. Before your arrival we send you a link to Google maps for directions and car parking.

Hur hittar du oss?

Vi ligger mellan de två stora sjöarna Vänern och Vättern vid sjön Vristulven. Det är 160 km till Göteborg och 350 km till Stockholm. Du kan ta tåget till Skövde och därefter bussen till Kröken, busshållplats mellan Skövde och Mariestad. Vi kan hämta dig där. Du kan även ta Kinnekullebanan till Lugnås och därifrån vandra till oss eller beställa hämtning med bil.

Om du kommer med bil, kör till andra sidan av sjön. Där parkerar du din bil och tar en promenad till båthamnen. Vi hämtar upp er, och efter det  en kort tur med båt ut till ditt boende. Före din ankomst skickar vi en länk till Google maps för vägbeskrivning 0ch parkering av bil.