Vristulvens Äventyrscenter

GLAMPING WITH ALL INCLUSIVE

Explore Vristulven nature reservés forest and water

Utforska Vristulvens naturreservats skog och vatten

 Enjoy a campfire dinner by lake Vristulven with unique accommodation

Njut av en lägereldsmiddag  vid sjön Vristulven med unikt boende

Biosphere Reserve

The Vänerskärgården with Kinnekulle

Vristulven´s adventure center is located at the northern part of Vristulven´s lake in a piece of wilderness that is a biosphere reserve designated by the UN organization UNESCO. This is one of seven in Sweden.

The area has an economic – social – ecological objective

Nature 2000 area

In addition, the European Union has assessed the area as particularly worthy of protection, a Nature 2000 area

Vristulven nature reserve

The area has been set aside by the county board as a nature reserve for just over 10 years. The area has varied flora and fauna. Parts of the reserve are bird protected during the summer months.

Glamping

Two tents

We now offer glamping, luxury camping in safari tents with hotel-standard beds. Furnished in a wilderness theme with an electric fireplace. Two tents of size 24 square meters.

View of the lake

The tents are located in two different locations adjacent to our main building. Both have a view of the lake only 5 and 20 meters from it. At each tent there is a fireplace to prepare your food over an open fire.

All inclusive

Try both exciting experiences and calmer activities. We sell all inclusive, which means that most things are included, activity – food – accommodation.

Minimum two nights

We now offer a minimum of two nirghts, so that you will have a better experience. Then day two will be a full activity day. Cycling, paddling, hiking, running a pentathlon, fishing and wilderness spa. Both evenings you have acess to a sauna one day and wood-fire hot tub the other. You get att the food partially prepared, which you then cook over an open fire. Breakfast is ready and you pick it up in a fridge.

Who is this for?

We address the adult active nature-loving visitor. We would like to strike a blow about walking to us and taking public means of transport for the environmentally conscious. You will find several suggestions under Activities and ”Walk to us”. Treat yourself to a close-to-nature experience or give this as a gift. Both for a birthday present or a wedding present. We will send you a gift card in PDF format.

Environment think

We are connected to the West Sweden Tourist Board´s sustainability step for environmentally conscious copmanies. In addition, we are members and biosphere ambassadors for the Väner archipelago biosphere reserve with Kinnekulle. Also connect to Nature tourism companies.

Contact us

Contact us either via email or phone for inquiries and price information, or feel free to go under the respective tab for more information.

Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle      

Vristulvens äventyrscenter ligger vid sjön Vristulvens norra del i en bit vildmark utav FN organet UNESCO utsedd biosfärområde. Detta är en av sju i Sverige .

Området har en ekonomisk – social – ekologisk målsättning.

Natura 2000 område

Dessutom har europeiska unionen bedömt området som extra skyddsvärt, ett Natura 2000 område.

Vristulvens naturreservat

Området har av länsstyrelsen avsatts som ett naturreservat sedan drygt 10 år. Området har varierad flora och fauna. Delar av reservatet är fågelskyddat under sommarhalvåret.

Glamping

Två tält

Vi  erbjuder nu  glamping, lyxcamping i safaritält med sängar av hotellstandard. Inredda i vildmarkstema med elektrisk kamin. Två tält av  storlek 24 kvm.

Utsikt över sjön

Tälten ligger på två skilda platser i anslutning till våran huvudbyggnad. Båda har utsikt över sjön enbart 5  och 20 meter från denna.  Vid varje tält finns en eldstad för att tillreda din mat över öppen eld.

All inclusive

Pröva på både häftiga upplevelser och lugnare aktiviteter. Vi säljer all inclusive , vilket innebär att det mesta ingår, aktivitet – mat – boende.

Minst två nätter

Vi erbjuder nu minimum två övernattningar, för att du skall få en bättre upplevelse. Då blir dag två en full aktivitetsdag. Cykla, paddla, vandra, kör en femkamp, fiska och vildmarkspa. Båda kvällarna har du tillgång till bastu ena dagen och vedeldad badtunna den andra. All mat får du delvis förberedd, som du sedan tillagar över öppen eld. Frukosten är färdig och den hämtar du i ett kylskåp.

Vem passar detta

Den vuxna aktiva naturälskande besökaren vänder vi oss till. Vi vill gärna slå ett slag om att vandra till oss och ta allmänna kommunikationsmedel för den miljömedvetne. Du hittar flera förslag under Aktiviteter och ”Vandra till oss”. Unna dig en naturnära upplevelse eller ge bort detta i present. Både till födelsedagspresent eller bröllopsgåva. Vi skickar över i pdf format ett presentkort.

Miljö tänk

Vi är anslutna till Västsveriges turistråds hållbarhetskliv för miljö medvetna företag. Dessutom är vi medlemmar och biosfärambassadör för biosfärområde Väner skärgården med Kinnekulle. Också ansluta till Naturturismföretagen.

Kontakta oss

Kontakta oss antingen via mail eller telefon för förfrågan och prisuppgifter, eller gå gärna in under respektive flik för mer info.

Glamping

Hitta hit

How do you find us?

We are located between the two large lakes Vänern and Vättern at lake Vristulven. It is 160 km to Gothenburg and 350 km to Stockholm.You can take the train to Skövde and after that the bus to Kröken, bus stop between the city Skövde and Mariestad. We can pick you up there. You can also take the Kinnekulle train to Lugnås and from there walk to us or order pickup by car.

If you are coming with car, drive to the other side off the lake. There you park your car and take a walk to the boat harbor. We pick you up, and after that we take a short trip with boat out to your accommodation. Before your arrival we send you a link to Google maps for directions and car parking.

Hur hittar du oss?

Vi ligger mellan de två stora sjöarna Vänern och Vättern vid sjön Vristulven. Det är 160 km till Göteborg och 350 km till Stockholm. Du kan ta tåget till Skövde och därefter bussen till Kröken, busshållplats mellan Skövde och Mariestad. Vi kan hämta dig där. Du kan även ta Kinnekullebanan till Lugnås och därifrån vandra till oss eller beställa hämtning med bil.

Om du kommer med bil, kör till andra sidan av sjön. Där parkerar du din bil och tar en promenad till båthamnen. Vi hämtar upp er, och efter det  en kort tur med båt ut till ditt boende. Före din ankomst skickar vi en länk till Google maps för vägbeskrivning 0ch parkering av bil.