Flora och fauna

Sjön Vristulven är en grund skogssjö, belägen i det stora skogsområdet Klyftamon  drygt 1 mil söder Mariestad. Reservatet omfattar sjöns västra del och anslutande barrskogs- och myrområden. Sjön är i denna del rik på öar och uppstickande skär. Stränderna är mestadels steniga eller klippiga men i norr finns gungflyn och vassar.

Skogen i reservatet varierar från gammelskog till unga bestånd av barrblandskogar i ett fragmenterat mönster. En koncentration av äldre bestånd finns dock på sjöns öar och uddar samt kring det gamla domänreservatet Lindberg i söder.

Här nedanför ger vi dig information om vad du kan upptäcka inom området  från olika fågelarter, däggdjur till olika växter. En del sällsynta och vissa mer förekommande.

Detta kan du få uppleva

Fåglar

Orre                                                                                          Havsörn                                                                               Fiskgjuse

                                                                      

Storlom                                                                                   Lärkfalk                                                                                 Kattuggla

                                                                        

Kungsfågel                                                                              Trana                                                                                     Tjäder

                                                                        

Däggdjur

Bäver                                                                                        Varg                                                                                       Vildsvin

                                                                      

Älg                                                                                             Rådjur                                                                                 Lodjur

                                                                       

Ekorre                                                                                     Mink                                                                                     Räv

                                                                      

Dovhjort                                                                                  Hare                                                                                     Grävling

                                                                      

Växter

Grön sköldmossa                                                                     Tranbär                                                                             Hjortron

                                                                               

Gammelskog                                                                       Blåbär                                                                                     Kantarell

                                                                     

Fiskar

Abborre                                                                                 Gädda                                                                                     Ål