Getting here

Coming from  route 26:

Between Mariestad  and Skövde you go to sign Böja 5 about 10 km from Mariestad. Turn in there and drive about 1 km to sign Dyrenäs 3. Turn right and drive 3 km to sign Dyrenäs. Continue past this and continue another 1,8 km to a three-way intersection with the sign Torpelundsvägen. Turn left, drive 3 km. Drive to a three-way intersection and drive left all the way down to the lake where the road ends. The place is called Svartvik. There you park the car. You should be there no later than 3:30 pm as you will take a walk of about 1 km to the boat mooring where you will meet at 4 pm

Coming from the route E20 :

Between Mariestad and  Skara turn in at sign Lugnåsberget opposite Lugnås. Drive to Lugnåsberget opposite the church, turn right at sign Dyrenäs 3. Drive 1,2 km to a tree-way intersection with a sign Torpelundsvägen. Drive straight ahead at the intersection. Do not turn left. Drive another 3 km to a tree-way intersection. Turn left and drive all the way down to the lake. When looking out over the lake, take the pathto the left and walk 1 km to the boat mooring, where you will be met at 4 pm. You will be transported across the lake by boat. For the right life jacket please state your weight.

The place where you park your car:

GPS   58 3426.7996N       13 42 48.3876E

Before arrival, we will send a link to Google maps to your mobile phone, for directions and car parking.

Please do not go to our premises in Dyrenäs, but to the meeting point mentioned above.

Contact us either by phone +46709506534 or email info@vristulvens-aeventyrscenter.se to provide your body weight for the correct size of  life jacket.

Once you have booked, we will send you a PM in connection with your  arrival.

Hitta hit

Kommer du på väg 26:

mellan Mariestad – Skövde åker du till skylt Böja 5 ca 1 mil från Mariestad. Åk in där och kör ca 1 km till skylt Dyrenäs 3. Sväng till höger och kör 3 km till skylt Dyrenäs. Fortsätt förbi denna och fortsätt ytterliggare 1,8 km till en trevägskorsning med skylt Torpelundsvägen. Sväng vänster, kör 3 km. Kör till en trevägskorsning och kör till vänster ända ner till sjön och vägen tar slut. Stället heter Svartvik. Där parkerar du bilen. Du bör vara där senast kl.15:30 då du kommer att ta en promenad på ca 1 km till båtplatsen där du får möte kl.16.

Kommer du på väg E20:

mellan Mariestad – Skara sväng in vid skylt Lugnåsberget mittemot Lugnås. Kör till Lugnåsberget mittemot kyrkan, sväng höger vid skylt Dyrenäs 3.Kör 1,2  km till  en trevägskorsning med en skylt Torpelundsvägen. Kör rakt fram i korsningen. Ej vänster. Kör ytterliggare  3 km till en trevägskorsning. Ta vänster och kör ända ner till sjön där vägen tar slut. Parkera bilen där kl.15:30. När du tittar ut över sjön, ta stigen till vänster och gå en promenad på ca 1 km till båtplatsen, där du får möte kl.16. Du kommer att transporteras över sjön i båt. För rätt flytväst uppge din kroppsvikt vid bokning.

Din plats där du parkerar bilen:

GPS       58 34´26. 7996  N         13 42´ 48. 3876  E

Före ankomst skickar vi en länk till Google maps till din mobil, för vägbeskrivning och parkering av bil

Observera åk inte till vår verksamhet i Dyrenäs utan till den ovan angivna mötesplatsen.

Kontakta oss antingen via tfn +46709506534 eller mail info@vristulvens-aeventyrscenter.se för att uppge kroppsvikt för rätt storlek på flytvästen.

När ni har bokat mailar vi över ett PM i samband med ankomst.